Voorbeschouwing
We vliegen op 4 april 2014 met United Airlines van Brussel naar Montréal en vandaar, via Chicago, verder naar Las Vegas.  Op 19 april 2014 komen we via dezelfde route terug.

Afhankelijk van het weer/road conditions zal dit de route worden.
Niettegenstaande we al ettelijke keren in de regio waren zijn dat toch allemaal totaal nieuwe bestemmingen waar we nog nooit eerder waren (behalve dan de slaapsteden uiteraard).
Deze vakantie staat in het teken van mooie rotsstructuren en slot canyons. We zijn van plan om enkele bijzonder pittige hikes te doen, zoals op dag 2, 4, 5 en 9.
Omdat we op dag 4 én 5 behoorlijk ver (6u heen en terug) over de Hole in the Rock road moeten hotsebotsen overwegen we om dag 4 in de auto te slapen (eigenlijk niet onze dada, maar nood breekt wet... :( ).
Op die manier kunnen we dag 5 vroeg aan de hike naar de Coyote Gulch beginnen vermits er daar toch zo'n 8-9u moet voor gerekend worden.
Niet alles wat op de planning staat zal ook effectief gedaan worden. Op dag 9, 10, 12, 13, 14 en 15 zullen we de dag zelf beslissen wat we laten vallen.


On April 4, 2014 we fly with United Airlines from Brussels to Las Vegas, by Montreal and Chicago. On April 19, 2014, we fly the same route back.

Depending on weather / road conditions, this will be the route.
Although we have been several times in the region, those are all completely new destinations where we've never been before (except for the sleeping cities of course).
This trip is one of  beautiful rock structures and slot canyons. We plan to do, such as on days 2, 4, 5 and 9 a few rather tough hikes.
Because on day 4 and 5 we have to drive a long way on the dirt road Hole in the Rock (3hrs single way), we consider sleeping in the car the night of April 8th (actually not our favorite thing, but necessity knows no law ... :(). This way we could start early in the morning our hike to Coyote Gulch which takes about 8-9hrs.
Not everything on the schedule will be done. On day 9, 10, 12, 13, 14 and 15 we will decide that very day what to drop.
Geen opmerkingen: